do góry ^

Przetarg nieograniczony pn: „Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 r. z podziałem na części BZP-II-1.272.3.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

  • Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
  • Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ:

  • Nr 3 A Formularz cenowy dla części I - pobierz
  • Nr 3 B Formularz cenowy dla części II - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ:

  • Nr 4 A Istotne  postanowienia umowy dla części I - pobierz
  • Nr 4 B Istotne postanowienia umowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 12.12.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz


Poznań, 19.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 03.01.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I zamówienia - pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-12-07 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-12-07 11:50:16 przez Tomasz Orłowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1177 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014