do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie usługi badania pn. „Rozwój województwa wielkopolskiego - trendy rozwojowe i prognozowane zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie - znak sprawy: DPR-II-6.433.1.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz
Załącznik nr 8 – Wykaz osób - pobierz
Załącznik nr 9 – Załącznik nr 3 do umowy - pobierz


Poznań, 01.02.2019 r.

Informacje z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.02.2019 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-23 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-23 10:23:41 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2281 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020