do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie usługi badawczej pn. „Wsparcie procesu przeprowadzenia Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy - DO-I.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz

Wykaz załączników do SOPZ:

Załącznik nr 1 – Wzór ankiety wysyłanej przez Zamawiającego do organizacji pozarządowych - pobierz

Załącznik nr 2 – Schemat opracowania informacji o jakości współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego - pobierz

Załącznik nr 3 – Scenariusz moderowania spotkania ewaluacyjnego - pobierz

Załącznik nr 4 – Schemat Raportu z przeprowadzonej Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i organizacji pozarządowych - pobierz

Załącznik nr 5 – Schemat ustalania oceny współpracy - pobierz

Załącznik nr 6 – Lista pytań kontrolnych do przeprowadzenia Oceny współpracy - pobierz

Załącznik nr 7 - „Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (Lokalny Indeks Jakości Współpracy)” - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik nr 6 – Wykaz usług - pobierz

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz

 

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 20.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 09.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-12 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-12 13:56:32 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2020-03-09 12:28:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 513 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020