do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych w ramach Projektu Społeczeństwo Obywatelskie


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – UMWW_ worek- wizualizacja - pobierz
Załącznik nr 2 do SOPZ – UMWW_ worek - nadruk - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 07.02.2020 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - pobierz 


Poznan, 10.02.2020 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ nr 2 - pobierz


Poznań, 12.02.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 03.03.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-02-04 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-02-04 11:27:15 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-03 13:26:30 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 815 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020