do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją PROW 2014-2020” DOW-I-2.052.62.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz

Załącznik Nr 2C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy- pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)- pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy, który stanowi jednocześnie opis produktów, które dostarczy Wykonawca - pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzory logotypów - pobierz

Informacja o ograniczeniach, zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 19.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 12.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-09 Izabela Morczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-09 11:47:55 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-11-12 12:22:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 434 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020