do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na 2020 rok” - DR-II.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy, który stanowi jednocześnie opis produktów, które dostarczy Wykonawca - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw - pobierz

Informacja o ograniczeniach, zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz
Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz

Wzory logotypów - pobierz


Poznań, 25.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 08.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-09-17 Monika Paczyńska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-09-17 15:19:39 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-08 10:51:09 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 561 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020