do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu: 1. Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 2. elektrycznej, teletechnicznej, 3. wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej. - DA-V-1-3.272.2.2016


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

 • Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
 • Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
 • Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy:

 • 3.1 – Istotne postanowienia umowy dla części I zamówienia - pobierz
 • 3.2 – Istotne postanowienia umowy dla części II zamówienia - pobierz
 • 3.3 – Istotne postanowienia umowy dla części III zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ):

 • 4.1 – SOPZ dla części I zamówienia - pobierz
 • 4.2 – SOPZ dla części II zamówienia - pobierz
 • 4.3 – SOPZ dla części III zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług:

 • 5.1 – Wykaz usług dla części I zamówienia - pobierz
 • 5.2 – Wykaz usług dla części II zamówienia - pobierz
 • 5.3 – Wykaz usług dla części III zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu:

 • 6.1 – Wykaz osób dla części I zamówienia - pobierz
 • 6.2 – Wykaz osób dla części II zamówienia - pobierz
 • 6.3 – Wykaz osób dla części III zamówienia - pobierz

Poznań, 22.12.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 22.12.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III - pobierz


Poznań, 28.12.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i II - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-12-14 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-12-14 14:14:03 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 572 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014