do góry ^

Wniosek o zapewnienie dostępności


Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informację można przekazać:

 • pocztą: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Informacyjny, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@umww.pl
 • pisemnie - przez platformę ePUAP, adres: /umarszwlkp/SkrytkaESP
 • pisemnie - za pomocą faxu: nr 61 626 67 44
 • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 626 66 66

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Punkcie Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34
 • pocztą: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Punkt Informacyjny, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • pisemnie - za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@umww.pl
 • pisemnie - przez platformę ePUAP, adres: /umarszwlkp/SkrytkaESP
 • pisemnie - za pomocą faxu: nr 61 626 67 44
 • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 61 626 66 66


Termin realizacji:

Zapewnienie dostępności, o które wnioskuje dana osoba, następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot zapewnienia dostęp alternatywny wraz z uzasadnieniem.


Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
a) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
b) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo
c) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorka ds. dostępności: e-mail: dostepnosc@umww.pl, tel.: +48 601 646 698


Formularz wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej wersja edytowalna i do drukuOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-03-21 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-03-21 09:38:08 przez Aleksandra Wierska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 2234 razy
UMWW ©2024