do góry ^

Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego w II półroczu 2010 r.


 
Znak sprawy Nazwa jednostki kontrolowanej Zakres objęty kontrola Termin przeprowadzenia kontroli Stwierdzenie nieprawidłowości i uchybień w ujęciu ogólnym Wydano zalecenia pokontrolne (tak/nie) Sposób i miejsce udostepniania kontroli
DWP-0114/94/09 Centrum Medyczne HCP Sp z o.o., 61-485 Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa jakości usług Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez zakum mammografu cyfrowego i aparatu USG", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.08.2009 do 09.07.2010 2010-07-06 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/107/10 Fenix s.c. ul. Żabikowska 21, 62-052 Komorniki Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności na bazie nowoczesnej technologii i nowych usług", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-23 do 2010-07-20 2010-07-19 b. nie zatrudnił odpowiedniej ilości pracowników oraz nie wprowadził dwóch nowych usług w wymaganym terminie (zgodnie z umową o dofinansowanie) nie zorganizował także konferencji prasowej z udziałem lokalnych mediów i przedsiębiorców, nie osiągnięto wszystkich wskaźników w wymaganym terminie nie j.w.
DWP-0114/75/10 Sasiak - Sobusiak Pracownia Projektowa
ul. Palacza 111/4, 60-273 Poznań
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do rozwoju pracowni projektowej ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-02-19 do 2010-07-22 2010-07-05 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/105/10 "Zakład Elektroniczny „FOSTER” Eugeniusz Fengler, Ryszard Owczarz s. j.
ul. Wenecka 2
63-300 Zielona Łąka"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez implementację innowacyjnej linii technologicznej do produkcji obudów metalowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-12-15 do 2010-07-15 2010-07-15 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/90/10 "PUHP „Classic”
Poligrafia i reklama
ul. Krauthofera 55
60-202 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnych maszyn poligraficznych w celu dywersyfikacji obecnie prowadzonej działalności usługowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od2009-06-19 do 2010-07-23 2010-07-06 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/100/10 Tulplast Ireneusz Socha s. j.
ul. Wiosenna 27
62-021 Paczkowo
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie oferty produktowej firmy Tulplast dzięki pozyskaniu innowacyjnych maszyn i urządzeń do produkcji form i wyrobów z tworzyw sztucznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-07-26 2010-07-19 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/101/10 "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Langaz – Lanko” Andrzej Langowski
ul. Kilińskiego 109
62-720 Dobra"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost poziomu innowacyjności firmy Langaz - Lanko poprzez zakup nowoczesnego parku maszynowego do produkcji stolarki otworowej ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-01 do 2010-07-22 2010-07-22 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/106/10 ZACHÓD sp. z o.o.
ul. Polna 1A
62- 025 Kostrzyn
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nabycie nowoczesnego wyposażenia prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-01 do 2010-07-28 2010-07-13 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/91/10 "BARTPOL s. c.
ul. Os. Jana III Sobieskiego 40/12
60-688 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji kosmetyków, farmaceutyków oraz suplementów diety przez firmę BARTPOL S.C.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-17 do 2010-07-30 2010-07-09 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/98/10 "„OGRÓD” Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE Andrzej Szlagowski
ul. Skórzewska 23
62-081 Wysogotowo"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnego urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OGRÓD”", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-09-15 do 2010- 07-29 2010-07-21 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/108/10 APS Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Omańkowskiej 58
61-465 Poznań
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych maszyn i oprogramowania podstawą rozwoju firmy APS Service", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-13 do 2010-08-13 2010-07-30 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/86/10 ZOZ Poznań Stare-Miasto ul. Szkolna 8/12 61-833 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup aparatury diagnostyczno-zabiegowej niezbędnej w procesie leczenia chorób urologicznych dla Szpitala ZOZ Poznań-Stare Miasto", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 19.08.2008 do 27.07.2010 2010-07-02 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/112/10 "Andrzej Młynarski
UNAM Złotów
ul. Okrężna 2
77-400 Złotów"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie nowej gamy usług w zakresie obróbki metalu szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa UNAM ZŁOTÓW Andrzej Młynarski ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-04 do 2010-08-12 2010-08-04 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/109/10 STOLCHO ul. Kwiatowa 13 63-600 Kępno Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa STOLCHO poprzez zakup innowacyjnych maszyn do produkcji nowych rodzajów okien ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-29 do 2010-08-09 2010-07-27 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/113/10 "Słowińscy s. j.
ul. Wspólna 2
62-00 Słupca"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost innowacyjności spółki Słowińscy poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji okien oraz utworzenia Działu B + R", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-04-01 do 2010-08-27 2010-08-05 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/120/10 "Indywidualna Praktyka Lekarska Stomatologiczna „EL – DENT” Elwira Safian
ul. Sarmacka 15
61-616 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE „INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA STOMATOLOGIA „EL-DENT” ELWIRA SAFIAN”", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-01 2010-08-25 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/119/10 P. H. P. W. Wawrzyniak ul. Niedźwiady 45 62-800 Niedźwiady Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie nowych produktów oraz innowacyjnych technologii poprzez zakup nowoczesnej linii rozlewniczej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-20 do 2010-08-31 2010-08-18 b. nie umieścił informacji o udzieleniu zamówienia w prasie i na stronie internetowej nie j.w.
DWP-0114/124/10 JanMar Centrum Marcin Gatner ul. Jana Pawła II 2 63-620 Trzcinica Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Poprawa konkurencyności firmy JanMar Centrum poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii zaimplementowanej w linii do produkcji opakowań", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-01-01 do 2010-08-26 2010-08-20 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/95/10 "Przedsiębiorstwo Usług Leśnych i Transportowych SILVA – LABOR
Jan Kubiak
ul. Czartoryskich 12
63-322 Gołuchów"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Silva – Labor poprzez zakup innowacyjnego sprzętu do zrywki drewna ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-08-25 2010-08-06 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/88/10 "„WIBRO – AKUSTYKA”
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Wiesław Fiebig
ul. Środkowa 40
Latowice
63-405 Sieroszewice"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiększenie konkurencyjności i wydajności pracy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-06-15 do 2010-08-24 2010-06-29 nie uzyskanie na dzień kontroli statusu laboratorium pomiarowego, nie dopełniono obowiązku poinformowania w wymaganym terminie Instytucji Zarządzającej WRPO o inauguracji projektu nie j.w.
DWP-0114/112/10 Pralnia Zofia Siąkowska ul. Brzoskwiniowa 10 62-030 Luboń Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności PRALNI Zofia Siąkowska poprzez zakup innowacyjnej technologii prania wodnego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-01-28 do 2010-08-31 2010-08-18 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/110/10 WAKUM Bogdan Pohl ul. Górna 3 62-025 Glinka Duchowna Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa P.P.O WAKUM", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-15 do 2010-09-01 2010-08-12 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/117/10 Chudak Sp.j. ul. Św. Wita 35 64-030 Śmigiel Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zwiekszenie konkurencyjności P.H. Chudak sp.j. poprzez zakup środków trwałych umozliwaijących produkcję wysikowydajnych paliw stałych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-26 do 2010-08-31 2010-08-23 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/126/10 Trawers sp.j. P. Urbaniak, M. Matelski, R. Mańczak ul. Rzemieślnicza 23 62-081 Przeźmierowo Kontrola prawidłowości realizacji projektu p n. "Podniesienie konkurencyjności i wzrost innowacyjności firmy Trawers poprzez zakup nowoczesnych maszyn drukarskich", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-08 2010-09-06 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/123/10 Szklarstwo Z.P.U 24h Zbigniew Fengler Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych technologii do obróbki szkła zródłem rozwoju przedsiębiorstwa", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 5-05-2009 r. do 08-09-2009 r. 2010-08-26 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/127/10 PROFAL sp.j. P. Piorunek, I. Kuzia ul. Zamkowy Folwark 10 63-700 Krotoszyn Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowe i udoskonalone produkty w ofercie fabryki PROFAL sp.j. dzieki wdrożeniu innowacyjnych technologii produkcyjnych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-10-01 do 2010-09-06 2010-09-02 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/125/10 "Zakład Stolarski „Sierakowski” Paweł Sierakowski, Krzysztof Sierakowski s. j.
ul. Krobska 12
64-125 Poniec"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjne CNC w firmie Sierakowski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2010-04-01 do 2010-09-20 2010-08-24 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/112/10 PRO ESTATE SOLUTION S.C. M. Liskowiak, J. Jaskulski ul. Zwierzyniecka 18 60-814 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych usług poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia i oprogramowania", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-05-10 do 2010-09-14 2010-08-11 nie stwierdzono nie j.w.
DWP-0114/118/10 Zakład usługowo - handlowy HANIA ul. Wrocławska 54/17 63-200 Jarocin Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Unowocześnienie przedsiębiorstwa leśnego poprzez inwestycję w innowacyjne maszyny leśne", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-08-19 do 2010-09-09 2010-08-30 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/128/10 Klinika Zdrowia i Urody Art.-Medica sp.c. E. Oszkinis, R. Plesińska ul. Karpicka 3 60-111 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnych urządzeń wzmacniających efekt terapeutyczny u pacjentów Kliniki Zdrowia i Urody Art. Medica w zakresie odchudzania i medycyny anti-aging", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-03-01 do 2010-09-07 2010-09-07 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/116/10 Przetwórstwo Żywic Poliestrowych J. Burdziąg Obra Szara ul. Witosa 40 63-720 Koźmin Wielkopolski Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii RTM wtrysku żywicy do procesu produkcji elementów do kabin autokarowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2009-07-01 do 2010-09-21 2010-08-19 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/134/10 "Pracownia Konstrukcji Budowlanych Artur Sokołowski ul. Bieszczady 6
60-416 Poznań"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego niezbędnego do rozwoju firmy", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 2008-12-12 do 2010-09-20 2010-09-09, 2010-09-16 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/135/10 P.P.U.H. SCORPION
ul. Krotoszyńska 74
63-708 Rozdrażew
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnej maszyny w celu usprawnienia całościowego procesu produkcji oraz rozwoju oferty produktowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 29.09.2010 10.09.2010 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/143/10 INTREX Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno-Handlowej Za Motelem 7 62-080 Sady Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Intex poprzez zakup centrum CNC i znakowarki laserowej do produkcji głowic i automatów etykietujących", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.09.2009 do 05.10.2010 05.10.2010 Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/131/10 PrefEKO s.c.
ul. Drzymały 16A
62-031 Luboń
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych systemów stopni złazowych w celu poprawy warunków funkcjonowania PrefEKO dla zwiększenia konkurencyjności na rynu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 21.01.2009 do 27.09.2010 13.09.2010 r., 27.09.2010 r. Stwierdzono występowanie uchybień: w zakresie promocji: beneficjent nie wywiązał się z obowiązku poinformowania urzędu o przeprowadzeniu inauguracji projektu. w zakresie finansowym: w rejestrze środków trwałych oraz w tabelach amortyzacyjnych wartość początkowa środków trwałych jest niezgodna z wartością rzeczywistą wynikającą z faktur zakupu, opisy na oryginałach faktur różnią się od tych przedstawionych do wniosku o płatność, podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze zakupione urządzenia wchodzą w skład linii produkcyjnej stanowią jeden środek trwały, w związku z czym powinny być przyjęte do użytkowania jednym dokumentem OT, w zakresie rzeczowym: wizja lokalna wykazała, że zakupione urządzenia (wtryskiwarka, termoregulator wody, chłodnia, formy wtryskowe, 3 formy wtryskowe) składają się na linię produkcyjną. Wobec powyższego należy je traktować jako jeden środek trwały wobec 4 przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, wskaźnik „liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych” nie został osiągnięty. Beneficjent przedłożył dokument Świadectwo Rejestracji – Prawo Rejestracji nr 12441 wzoru przemysłowego pt. stopień złazowy, wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej, jako potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika. Tak jw.
DWP-0114/147/10 „REMPOLGER” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Jerzy Ajnbacher, Os. Bohaterów II Wojny Światowej 84/2, 61-382 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup nowoczesnego lasera, komputera i oprogramowania w celu zaoferowania innowacyjnych usług cięcia, grawerowania i znakowania powierzchni metalowych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.01.2010 do 21.10.2010 21.10.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie jw.
DWP-0114/133/10 RITEX Gourment - Alfred Molski ul. Polanowska 14 60-434 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Ritex Gourment poprzez dywersyfikację działalności i uruchomienie innowacyjnego lokalu gastronomicznego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.07.2009 do 27.10.2010 10.09.2010 r., 27.10.2010 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/149/10 PINEL Sp. z o.o. ul. Ametystowa 14 61-680 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup innowacyjnego sprzętu pozwalającego na świadczenie usług w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.05.2009 do 20.10.2010 r. 20.10.2010 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/145/10 PPHU DREWPLAST Michał Koczorowski ul. Szybowcowa 3 62-006 Janikowo Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sterowanego numerycznie urządzenia do obróbki drewna z systemem wspomagania projektowania i produkcji przez PPHU DREWPLAST Michał Koczorowski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.01.2010 do 08.10.2010 r. 08.10.2010 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. nie jw.
DWP-0114/129/10 Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży, 64-800 Chodzież, Stefana Żeromskiego 29 "Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. ""Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego
w Chodzieży"", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 03.09.2009 do 02.09.2010 "
02.09.2010 r.
zamówienia publiczne: w wyniku kontroli stwierdzono, że zamawiający zmienił warunki udziału
w postępowaniu w zakresie doświadczenia, nie przedłużając zgodnie z art. 12a pzp terminu składania ofert.
nie jw.
DWP-0114/63/10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, 64-600 Oborniki, Szpitalna 2 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach celem uruchomienia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizacji Pracowni Rtg", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 28.08.2009 do 08.07.2010 r. 08.07.2010 r. Opis stwierdzonych uchybień
1. W zakresie zamówień publicznych:
Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach realizowany w III etapach na wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej oraz modernizację pracowni RTG – etap III ZDP/12/09 – zakup RTG z ucyfrowieniem: w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych m. in. procesor Dual Core, Microsoft Winows Xp Professional (naruszenie art. 29 pzp).

2. W zakresie rzeczowym:
Nie osiągnięto wskaźnika rezultatu projektu „Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku projektu” w 2009 r. Beneficjent poinformował
IZ WRPO stosownym oświadczeniem o uruchomieniu sprzętu w 2010 roku.
Brak protokołu odbioru dla tablicy pamiątkowej i plakietek promocyjnych.
Błędne numery inwentarzowe w paszportach technicznych sprzętu medycznego – potwierdzeniem jest dokumentacja zdjęciowa wykonana w dniu kontroli.
nie jw.
DWP-0114/43/10 "Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
Korsak – Frątczak Małgorzata
ul. Tadeusza Kościuszki 64 A
62-031 Luboń"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. " Poprawa konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Małgorzata Korsak Frątczak w Luboniu poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 15.06.2009 do 05.05.2010 r. 05.05.2010 r. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową nr UDA-RPWP .01.02.01-30-135 /08-00 z dnia 16.03.2009 r. i aneksem do umowy oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie skontrolowanych obszarów (wskazanych w części II). Opis stwierdzonych nieprawidłowości przedstawiono szczegółowo w informacji pokontrolnej. nie jw.
DWP-0114/154/10 "AGMA" Marek Przybył 63-200 Jarocin, Karola Marcinkowskiego 16 Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost konkurencyjności na rynku poprzez poszerzenie oferty sklepu internetowego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.06.2009 do 05.11.2010 05.11.2010 nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/132/10 ARTMED s.c. ul. Galla Anonima 2d 60-547 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Podniesienie innowacyjności spółki NZOZ ARTMED poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii medycznych i komputerowych oraz urządzeń klimatyzacyjnych", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 29.05.2009 r. do 14.09.2010 r. 14.09.2010 r. Stwierdzono występowanie uchybień w zakresie rzeczowym i promocji projektu nie mających wpływu na prawidłowość realizacji projektu. nie j.w.
DWP-0114/136/10 Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn.„Zakup Aparatu RTG dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.05.2010 do 22.10.2010 16.09.2010 r. Stwierdzono uchybienie w zakresie finansowym. nie j.w.
DWP-0114/151/10, DWP-0114/156/10 PRO - MOLD - EPS Przedsiębiorstwo Produkcji Form S. Skrzypczak ul. Warszawska 39/41 - /9 61-028 Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Innowacyjna produkcja narzędzi specjalistycznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych z gumy na bazie wdrożenia nowoczesnych obrabiarek sterowanych CNC", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 29.04.2009 do 28.10.2010 28.10.2010 r. nie stwierdzono neiprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/158/10 "Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna
ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Modernizacja procesu wbudowania masy bitumicznej poprzez zakup nowoczesnej rozkładarki mas bitumicznych w firmie Gembiak- Mikstacki Spółka Jawna", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 10.07.2008 do 08.11.2010 08.11.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/159/10 "Zakład Mechanicznej Obróbki Metali
Ireneusz Mrugalski
ul. Jeziorna 5
64-200 Karpicko"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji przewodów ciśnieniowych oraz podzespołów hydrauliki siłowej w Zakładzie Mechanicznej Obróbki metali Ireneusz Mrugalski", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.01.2010 do 10.11.2010 10.11.2010 nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/148/10 Quercus Sp. z o.o. ul. Radosna 2 62-070 Zakrzewo Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych w firmie Quercus Sp.z o.o.", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 07.08.2009 do 29.10.2010 29.10.2010 nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/161/10 Jamar M.M.J Rabiega Sobiałkowo 121 63-910 Sobiałkowo Kontrola doraźna prawidłowości realizacji projektu pn. "Nowa oferta usług odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania Klientów ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 18.11.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rzeczowym - przedmiot kontroli doraźnej nie j.w.
DWP-0114/162/10 P.P.H.U.TRANSPAK ul. Langego 12a 62-041 Puszczykowo Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wprowadzenie innowacyjnych usług copackingu w kontrolowanych warunkach termiczno-logistycznych poprzez zastosowanie systemu kontroli radiowej", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 12.11.2009 do 07.12.2010 r. 07.12.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/163/10 "Przewoźny Maciej „EQUI VET SERWIS”- dr Maciej Przewoźny
Wygoda 6, 64-320 Buk"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy „EQUI VET SERWIS” dr Maciej Przewoźny poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii świadczeń usług weterynaryjnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 16.09.2009 do 23.11.2010 r. 23.11.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/164/10 Fabryka Mebli DREWMIX Lucyna i Michał Albert spółka jawna
Łęka Mroczeńska 66, 63 – 611 Mroczeń
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "„Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji mebli szansą na wzrost konkurencyjności Fabryki Mebli DREWMIX” ", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 12.12.2008 do 06.12.2010 r. 06.12.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie jw.
DWP-0114/165/10 NEMU sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 55, 62-065 Plewiska
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "„Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej ROBOSUM do produkcji rolek kasowych celem unowocześnienia produkcji i poprawy konkurencyjności NEMU sp. z o.o.”", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 24.07.2008 do 15.12.2010 r. 15.12.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/167/10 IG POLSKA Sp. z o. o.
Sady 34, 62-100 Wągrowiec
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IG Polska poprzez pozyskanie innowacyjnej linii technologicznej oraz oprogramowania do zarządzania produkcją", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 01.10.2009 r. do 10.12.2010 r. 10.12.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/140/10, DWP-0114/142/10, DWP-0114/157/10 Miasto Poznań Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Przebudowa ulicy Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej w Poznaniu", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 26.09.2008 r. do 30.11.2010 r. 23.09.2010 r., 14.10.2010 r., 29.11.2010 r., 30.11.2010 r. nie stwierdzono nieprawidłowości nie j.w.
DWP-0114/42/10 "Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski"
Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; okres objęty kontrolą (okres trwania projektu): od 30.04.2009 r. do 28.04.2010 r. 28.04.2010 r. Stwierdzono niezgodność realizowanego projektu z umową o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup RTG oraz uchybienia w zakresie finansowym. Ponadto stwierdzono uchybienia nieskutkujące nieważnością postępowań / korektą finansową za naruszenia PZP. W zakresie finansowym stwierdzono nieprawidłowe wyliczenie dochodu, wynikające z wystawienia przez beneficjenta not księgowych za nieterminowe wywiązywanie się przez dostawców z zawartych umów. nie j.w.Ostatnia zmiana wykonana przez Marcin Wiśniewski dnia 10/02/11 11:13Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Radosław Krawczykowski , 2010-02-05 15:23:42
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7695 razy