do góry ^

Skargi i wnioski


 

Nazwa sprawy/procedury

Skargi i wnioski

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 • Marszałek Województwa lub wyznaczony w jego zastępstwie Wicemarszałek Województwa lub Członek Zarządu Województwa przyjmują w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 16.00.
 • Sekretarz Województwa przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. od 15.30 do 16.00.
 • Dyrektorzy Departamentów i ich zastępcy przyjmują w każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Pracownicy Urzędu przyjmują zainteresowane osoby w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Przyjęcie zainteresowanych w sprawach skarg i wniosków przez Marszałka, Wicemarszałków, Członków Zarządu lub Sekretarza odbywa się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu we właściwym sekretariacie.  

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Sprawy związane ze skargami i wnioskami prowadzi Departament Organizacyjny i Kadr, tel. 61 626 67 40/17

 

Dodatkowe informacje

Informacja dla osób składających skargę lub wniosek - pobierz dokument

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. rozpatrywania skarg i wniosków;
  2. archiwizacji
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy: w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wieczyście w przypadku spraw rozpatrywanych bezpośrednio przez Administratora oraz przez okres 5 lat w przypadku spraw przekazywanych zgodnie z właściwością.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 13. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.
 14. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
 15. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-09-30 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-09-30 14:01:32 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-03-03 08:39:00 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 12434 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023