do góry ^

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju UE/EOG/Szwajcarii do Polski


 

Nazwa sprawy/procedury

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju UE/EOG/Szwajcarii do Polski

 

Podstawa prawna

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy obywateli państw UE/EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii)
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 475).

 

Wymagane dokumenty

Dokument PD U2, wydany przez instytucję zagraniczną, stwierdzający prawo do zachowania zasiłku podczas poszukiwania pracy w państwach UE/EOG/Szwajcarii.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
Parter, sala 03

 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

W przypadku osoby, która nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych w jednym z krajów UE/EOG/Szwajcarii, transfer tego zasiłku następuje na podstawie dokumentu PD U2, o który wnioskuje osoba bezrobotna do instytucji właściwej państwa, które przyznało prawo do zasiłku. Z wnioskiem o wydanie PD U2 można zgłosić się do instytucji właściwej po upływie 4 tygodni od dnia zarejestrowania się. Okres 4 tygodni może być skrócony w szczególnych przypadkach za zgodą instytucji właściwej, na wniosek osoby bezrobotnej. Transfer zasiłku w ramach państw UE/EOG/Szwajcarii pozwala osobie bezrobotnej poszukiwać zatrudnienia w innym państwie UE/EOG/Szwajcarii i równocześnie uzyskiwać zasiłek dla bezrobotnych z państwa, które zasiłek przyznało przez okres 3 miesięcy (6 miesięcy za zgodą instytucji właściwej).

Realizacją transferu zasiłku zajmuje się właściwy urząd ds. zatrudnienia, który przelewa na konto osoby bezrobotnej zasiłek dla bezrobotnych w kwocie netto w okresie, kiedy bezrobotny przebywa w innym państwie UE/EOG/Szwajcarii.
Zasiłek transferowy jest więc wypłacany bezrobotnemu bezpośrednio przez instytucję, która świadczenie przyznała, a nie przez instytucję państwa poszukiwania pracy.

Osoba bezrobotna przebywająca na transferze musi zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu we właściwej instytucji ds. zatrudnienia w państwie poszukiwania pracy, a WUP informuje o tym fakcie instytucję, która wypłaca świadczenie transferowe. Data rejestracji, określona jako data graniczna, nie później niż do, wskazana jest w dokumencie PD U2.

W okresie transferu poszukujący pracy ma obowiązek podporządkować się kontroli organizowanej przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia oraz musi przestrzegać warunków określonych przez ustawodawstwo danego państwa względem osób bezrobotnych.

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

pracownik Oddziału ds. Pośrednictwa Pracy w Wydziale Aktywizacji Zawodowej

 

Dodatkowe informacje

http://wuppoznan.praca.gov.pl/transfer-zasilku-dla-bezrobotnych

tel.: 61 846 38 05, 846 38 32, 846 38 08Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-18 Barbara Kwapiszewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-18 12:44:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-04-15 12:26:27 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 13457 razy
UMWW ©2024