do góry ^

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych


 

Nazwa sprawy/procedury

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 781 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do Rejestru – formularz wniosku należy wypełnić na stronie stor.praca.gov.pl
  2. Kopia aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną, w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
tel.: 61 846 38 52/54

 

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Na podstawie złożonych przez instytucję szkoleniową dokumentów, WUP w Poznaniu potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych nadając numer ewidencyjny i wydaje zawiadomienie o wpisie do rejestru. Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek ten lub przedłożone przez instytucję szkoleniową dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, a instytucja mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie miesiąca od dnia wezwania. WUP wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

  1. na wniosek instytucji szkoleniowej,
  2. w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy,
  3. w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową,
  4. w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Aktywizacji Zawodowej - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 

Dodatkowe informacje

http://wuppoznan.praca.gov.pl/rejestr-instytucji-szkoleniowych-ris-
tel.: 61 846 38 52/54Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-17 Barbara Kwapiszewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-17 14:46:10 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-04-15 12:16:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 17246 razy
UMWW ©2024