do góry ^

Wpis Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego


 

Nazwa sprawy/procedury

Wpis Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

 

Podstawa prawna

§ 29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019r., poz. 1045

 

Wymagane dokumenty

 1. Akt założycielski,
 2. Statut,
 3. dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych, w szczególności zawierające dane dotyczące:
  1. kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do zatrudnienia w placówce doskonalenia;
  2. warunków lokalowych i wyposażenia placówki doskonalenia.
 4. Decyzja kuratora oświaty o przyznaniu wstępnej akredytacji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji i Nauki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub złożyć osobiście w Departamencie Edukacji i Nauki, pokój 534, V piętro, al. Niepodległości 34, Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni od złożenia wniosku

 

Sposób załatwienia sprawy

Wnioskodawca, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz właściwy Urząd Skarbowy otrzymuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
W przypadku odmowy wpisu do ewidencji przysługuje wnioskodawcy procedura odwoławcza.

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Elżbieta Płuciennik
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
Tel. 61 626 65 79
e-mail elzbieta.pluciennik@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Termin może być krótszy niż 30 dni
Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonaleni nauczycieli zobowiązany jest zgłosić Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zmiany danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wnioskodawcy informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: realizacji przedmiotowego wniosku na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045) oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o wpis Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-28 Joanna Ganowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-28 08:27:08 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-04 08:57:05 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 10746 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023