do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 3. autobusów szynowych serii SA108” - DT-II.272.3.2021


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69a3a569-7909-47e5-96be-5db4f2f4ce2d

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-10 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-03 09:41:58 przez Joanna Kaczmarczyk
ostatnia zmiana treści: 2022-01-03 09:54:09 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1627 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022