do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w roku 2023” - DA-IV-1.272.5.2022


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:  https://e-zp.umww.pl/procurements/60/procurement

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-12-01 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-12-01 14:27:25 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 915 razy