do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Utrzymanie czystości, mycie okien oraz sprzątanie terenu zewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2022 roku" DA-IV-3-1.272.3.2021


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: 

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/97748b97-8610-4558-b782-f9261de58f3d

 

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczone będą pod wyżej wskazanym adresem. 

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-08 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-08 12:46:09 przez Joanna Kaczmarczyk
ostatnia zmiana treści: 2021-12-08 12:48:38 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1659 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022