do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Kultury” – DK-V.272.2.2022


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://e-zp.umww.pl/procurements/58/procurement

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-11-28 Włodzimierz Mazurkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-11-28 11:23:40 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 771 razy