do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn: Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu – pomiar 3” - DPR-III-5.433.4.2021


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/662adfa1-56f4-4fea-9141-91edbb8f9dbeOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-12-21 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-12-21 09:19:34 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1332 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2022