do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych oraz zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek w związku z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - SzW/10/2022


Województwo Wielkopolskie informuje, iż w związku z realizacją projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, na stronie www.szpitalewielkopolski.pl zamieszczona została dokumentacja związana z przetargiem nieograniczonym w przedmiocie: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych oraz zaprojektowanie, druk i dostawa ulotek w związku z realizacją Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

Treść dokumentacji przetargowej dostępna jest na stronie Spółki Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., tj. organizatora przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (link do ogłoszeń: http://szpitalewielkopolski.pl/zamowienia).Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-10-26 Anna Jackowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-10-26 08:23:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 827 razy