do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76” - Nr sprawy: DT-II.272.3.2022


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.umww.pl/procurements/48/procurementOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-11-18 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-11-18 13:26:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1214 razy