do góry ^

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu


Zgodnie z uchwałą nr 4560/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu, w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2022 r. prowadzone zostały konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

W dniu 18 lutego br. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego wydała opinię, proponując przedstawione w tabeli nr 1 zmiany. 18 lutego br. wpłynęły także propozycje poprawek Stowarzyszenia Polska 2050 – Bartosza Wojciechowskiego, które przedstawione są w tabeli nr 2. Na podstawie § 8 ust. 1 Uchwały nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Kancelaria Sejmiku przedstawia propozycję ustosunkowania się do stanowisk Rady i Stowarzyszenia oraz przekazuje Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wraz z uwzględnionymi zmianami. Z uwagi na wprowadzenie do Statutu wielu proponowanych zmian, które implikowały również dodanie zapisów w dalszych rozdziałach Statutu, a także zmianę § 12, tak aby zawierał on obszerniejszy opis zwrotu kosztów transportu dla Młodzieżowych Radnych oraz ich opiekunów, po konsultacji z Biurem Prawnym podjęta została decyzja o ponownym przekazaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu na konsultacje społeczne.

Zestawienie uwag i propozycji (tabela 1 i 2) - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-07-01 Małgorzata Ziarnek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-07-01 13:51:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 785 razy