do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanej linii kolejowej nr 203 oraz linii kolejowej nr 351 realizowanego w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T”


                       Poznań, dnia 11 stycznia 2023 r.

 

DSK-V.7440.5.2023                                                              

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-01-11 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-01-16 08:14:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 537 razy