do góry ^

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się Stron, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wniosku dotyczącego zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN500 relacji Odolanów-Adamów, w obrębie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego, powiatu kaliskiego, Miasta Kalisz, powiatu tureckiego, zwanego dalej „Projektem…”


DSK-I-OG.7440.4.2022                                                           

Poznań, dnia 15 kwietnia 2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1420 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-04-15 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-04-22 07:44:55 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 483 razy