do góry ^

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanej linii kolejowej nr 203 na odcinku od km 235,300 do km 240,000 oraz linii kolejowej nr 351 na odcinku od km 80,000 do km 86,900 realizowany w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T”


                       Poznań, dnia 28 grudnia 2022 r.

 

 

DSK-I-OG.7440.10.2022                                                       

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-12-28 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-01-02 08:50:36 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 568 razy