do góry ^

Obwieszczenie zawiadamiające o przedłużeniu terminu wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez rozbudowę budynku chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym oraz przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego, na działkach nr ew. 188/2 i 189/3, obręb Jabłonowo


DSK-III.7030.1.22.2022                                                                          

 Poznań, dnia 8 lipca 2022 r.
 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), informuję o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadomienia znak DSK-III.7030.1.22.2022 z dnia 8.07.2022 r., o następującej treści - pobierz dokument Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-07-08 Agnieszka Lewicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-07-11 11:39:36 przez Aleksandra Wierska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 560 razy