do góry ^

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu zawiadomienia znak: DSK-IV.7030.1.22.2020 z dnia 20.07.2022 r.


DSK-IV.7030.1.22.2021                                                                           

Poznań, dnia 20 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), informuję o wydaniu obwieszczenia, o następującej treści - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-07-20 Agnieszka Lewicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-07-22 08:04:42 przez Anna Wojciechowska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 591 razy