do góry ^

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Pawła Miesiąca o zmianę decyzji Wojewody udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do hodowli drobiu – brojlerów na terenie fermy w miejscowości Borzysław, gm. Grodzisk Wlkp.


DSK-III.7222.134.2021

Poznań, dnia 17 czerwca 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) w zw. z art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), Marszałek Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-06-17 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-06-20 11:34:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 89 razy