do góry ^

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Kersia Polska Sp. z o.o, o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, organicznych substancji chemicznych oraz produktów biobójczych, zlokalizowanej w Niepruszewie przy ul.Kasztanowej 4, gm. Buk


DSK-III.7222.38.2021

Poznań, dnia 14.03.2023 r. 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w zw. z art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.), Marszałek Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-03-14 Agnieszka Lewicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-03-15 08:34:27 przez Anna Wojciechowska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 68 razy