do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych elektrycznych samochodów osobowych w ramach realizacji projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, Nr sprawy: DSK-VI.272.5.2023


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.umww.pl/procurements/108/procurement   

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-09-15 Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-15 09:28:36 przez Katarzyna Janiszewska
ostatnia zmiana treści: 2023-09-18 08:41:13 przez Katarzyna Janiszewska

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1061 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023