do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup 6 sztuk ambulansów drogowych wraz z wyposażeniem w ramach pomocy rzeczowej społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, z podziałem na części oraz opcją” znak sprawy: DZ-II.272.1.2023


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod poniższym linkiem: 

https://e-zp.umww.pl/procurements/91/procurement

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wskazanym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-07-05 Anna Jackowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-07-05 10:46:08 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 886 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023