do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2023 roku, z podziałem na części – nr sprawy: DO-I-1.272.1.2023


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

 https://e-zp.umww.pl/procurements/103/procurement   

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresemOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-08-16 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-08-16 12:45:26 przez Karolina Pyterek

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 566 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023