do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja kampanii komunikacyjnej dotyczącej Funduszy Europejskich dla Wielkopolski- DPR-III-4-1.434.4.4.2023


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://e-zp.umww.pl/procurements/90/procurement

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-06-22 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-06-22 09:31:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1125 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023