do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego” - Nr sprawy: DT-II.272.2.2023


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.umww.pl/procurements/87/procurementOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-06-20 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-06-20 13:50:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 1102 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023