do góry ^

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym oraz dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów”


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy i Formularz cenowy - pobierz

Załącznik nr 2A do SIWZ Formularz JEDZ w formacie xml na potrzeby narzędzia espd - pobierz

Załącznik nr 2B do SIWZ Instrukcja Wypełniania JEDZ - pobierz

Załącznik 2C do SIWZ Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ IPU - Wzór umowy, dla Części 1-2  - pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ SOPZ dla Części 1-2 - pobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz dostaw - pobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ Opis dostarczanych produktów (opis oferowanego sprzętu i oprogramowania) - pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ Klucz publiczny do szyfrowania ofert - pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postępowania - pobierz

Załączniki nr 3 i 4 do IPU - pobierz


Poznań, 16.06.2020 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - pobierz


Poznań, 18.06.2020 r.

Odpowiedź na wniosek o zmianę SIWZ - pobierz


Poznań, 29.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-05-25 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-25 13:18:27 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-06-29 14:06:20 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 923 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020