do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie dokumentu strategiczno-analitycznego pn. „Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, projekt „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru ( w skrócie BSW-H2)”


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – IPU - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ – SOPZ - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz

Klauzula informacyjna dot. ograniczeń (RODO) - pobierz


Poznań, 15.10.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
SIWZ - modyfikacja - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - modyfikacja - pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – IPU - modyfikacja - pobierz

Załącznik Nr 6A do SIWZ – Wykaz dodatkowych osób - pobierz
Załącznik Nr 6B do SIWZ – Wykaz osób - pobierz

Uwaga!

Załącznik nr 6 do SIWZ podlega anulowaniu.
Powyższe modyfikacje są obowiązujące dla składających ofertę w postępowaniu.


Poznań, 19.10.2020 r.

Odpowiedź na pytanie nr 1 - pobierz


Poznań, 27.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytania nr 2 - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 28.10.2020 r., godz. 09:30 na dzień 09.11.2020 r., godz. 09:30, otwarcie ofert o godz. 11:30 i w tym zakresie ulega zmianie zapis rozdziału XIII ust. 1 i 2 SIWZ.


Poznań, 09.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-15 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-15 08:02:15 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-11-09 13:59:17 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1687 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020