do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w związku z realizacją PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020, z podziałem na części – DOW-I-2.052.63.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
  • Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
  • Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4:

  • Nr 4 A– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – część I - pobierz
  • Nr 4 B– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – część II - pobierz
  • Nr 4 C– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) – część III - pobierz

Załącznik Nr 5:

  • Nr 5A – Formularz cenowy – część I - pobierz
  • Nr 5B – Formularz cenowy – część II - pobierz
  • Nr 5C – Formularz cenowy – część III - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz

Załącznik Nr 7 – Wykaz logotypów - pobierz

Klauzula informacyjna dot. RODO - pobierz


Poznań, 18.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-07 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-07 12:56:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 945 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019