do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok” – GM.272.2.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Opis próbki, którą należy załączyć do oferty - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 26.10.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 29.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-15 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-15 14:45:51 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-29 12:22:00 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 425 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020