do góry ^

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na doradztwie eksperckim dla gmin województwa wielkopolskiego w procesie programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” - DPR-II-1.45.1.3.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2:

·         Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz

·         Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz

·         Nr 2 C – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy - pobierz

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 20.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 21.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   - pobierz



Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-03-30 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-03-30 12:34:59 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-05-21 11:18:28 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr



Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1077 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020