do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” - Nr sprawy: DA-IV-1.272.2.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 pkt. 1) w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12–22 ustawy Pzp (obligatoryjne) i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Pzp - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 4a – Formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 14.05.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 20.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 29.05.2020 r.

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-05-07 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-05-07 11:18:50 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-05-29 09:43:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 681 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020