do góry ^

Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie trzech analiz perspektywicznych rynków zagranicznych (w tym obligatoryjnie rynek niemiecki) w obszarze gospodarki opartej na wodorze, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, projekt „Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska” - DRG-IV-W.433.4.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Nr 2 A  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B  - Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C - Oświadczenie o przynależności lub braku  przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24  ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne  postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik nr 4 do SIWZ - SOPZ - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wstępna koncepcja - pobierz

Klauzula informacyjna dot. ograniczeń (RODO) - pobierz


Poznań, 14.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania 1 - pobierz


Poznań, 29.04.2020 r.

Odpowiedzi na pytania 2 - pobierz


Poznań, 04.05.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-04-10 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-04-10 11:49:58 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-05-15 14:35:58 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1034 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020