do góry ^

Przetarg nieograniczony pn: „Publikacja ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w I półroczu 2021r., z podziałem na części”


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz

Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

Nr 2 A  – Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt. 2) i ust.1 b  ustawy Pzp - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3:

Nr 3 A – Formularz cenowy dla części I - pobierz
Nr 3 B – Formularz cenowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 4:

Nr 4 A – Istotne postanowienia umowy dla części I - pobierz
Nr 4 B – Istotne postanowienia umowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 5 -  Wykaz wykonanych usług - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art.8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 08.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 15.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-29 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-12-29 10:42:23 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-01-15 12:57:10 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 447 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021