do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019 roku – BZP-III.272.8.2018


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ-  Wykaz wykonanych usług - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz


Poznań, 10.01.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 25.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-01-02 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-01-02 15:40:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2123 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020