do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Sukcesywne świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w II półroczu 2020 roku” – znak sprawy: BZP-III.272.4.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zlecenie wykonania przedmiotu umowy - pobierz
Załącznik NR 7 do SIWZ – Protokół odbioru - pobierz
Załącznik NR 8 do SIWZ – Wzór do wykonania próbnego wydruku - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 27.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 05.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-16 Marcin Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-07-16 12:38:58 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-08-05 12:31:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 768 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020