do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 r. z podziałem na części”. GM.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2A – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C – Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 4A  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ )- część I - pobierz
Załącznik Nr 4B  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ )- część II - pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5A – Formularz cenowy dla części I - pobierz
Załącznik Nr 5B – Formularz cenowy dla części II - pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw - pobierz

Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust.5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 15.10.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - część I - pobierz


Poznań, 19.10.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - część II - pobierz


Poznań, 22.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 02.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I - pobierz


Poznań, 03.11.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część II - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-09 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-09 13:40:52 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-11-03 14:21:01 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 604 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020