do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z podziałem na części. DS-II.272.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy - pobierz
Załączniki Nr 2 do SIWZ:

Załącznik Nr 2A – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu - pobierz
Załącznik Nr 2B - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik Nr 2C – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (wzór zlecenia; wzór protokołu) - pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz cenowy - pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw - pobierz


Poznań, 13.06.2019 r.

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pobierz


Poznań, 18.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 27.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania (dotyczy części nr II zamówienia) - pobierz


Poznań, 02.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części nr I zamówienia) - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-06 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-06 12:22:25 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 851 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019