do góry ^

Konsultacje projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6621/2023 z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 postanowił przeprowadzić konsultacje z Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umww.pl/), na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/) oraz na  portalu „Wielkopolskie Wici” www.wielkopolskiewici.pl.

Załącznik – Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2023-05-18 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-05-18 13:44:12 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-05-30 08:45:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 2861 razy
UMWW ©2024