do góry ^

Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 roku oraz Uchwały Nr 3925/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2021 roku, serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag i  propozycji do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Uwagi oraz wnioski do projektu Programu prosimy zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jego części, która dotyczy działalności statutowej Państwa organizacji. Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu, na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

z dopiskiem: „Konsultacje Programu współpracy na rok 2022”,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.

Do formularza należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji zgłaszającej uwagi.

Projekt Programu współpracy (…) na rok 2022, formularz do zgłaszania uwag oraz ww. uchwała są dostępne do pobrania powyżej.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Małgorzata Bartkowiak oraz Paweł Michałowski.

Dane kontaktowe: numer telefonu: 61 626 67 33, 61 626 67 11 adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.plOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-07-29 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-07-29 22:41:34 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3067 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023