do góry ^

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców


Od dnia 19 stycznia 2013 roku na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 tj. ze zm.) organem prowadzącym ewidencję lekarzy uprawnionych jest marszałek województwa.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (WCMP) do wszelkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Wpisy w rejestrze uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami zachowują ważność.

Informacje dot. ww. kwestii są dostępne na stronie internetowej WCMP – www.wcmp.pl .

kontakt:
Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia
ul. Poznańska 55a
60-852 Poznań
tel. 61 46 71 150, 61 46 71 149
e-mail medycyna.pracy@wcmp.pl

Ponadto informujemy, iż WCMP w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 627 tj. ze zm.).Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-07-31 Leszek Sobieski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-07-31 12:38:39 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 13346 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020