do góry ^

Informacja dotycząca przymusu bezpośredniego


Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 882 ze zm.) reguluje następujące kwestie związane z przymusem bezpośrednim:

  1. Stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - art. 18.
  2. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego - art. 18a.
  3. Stosowanie przymusu bezpośredniego w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej; decyzja o przewiezieniu osoby do szpitala psychiatrycznego - art. 18b.
  4. Odnotowanie zastosowania przymusu bezpośredniego; przekazanie instrukcji o zakresie i sposobie zastosowania przymusu bezpośredniego - 18c.
  5. Umieszczenie osoby unieruchomionej w odpowiednim pomieszczeniu - art. 18d.
  6. Pomieszczenia przeznaczone do izolacji – art. 18e.

Sposób stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 740).

Na podstawie § 18 ww. rozporządzenia, oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego dokonuje upoważniony przez marszałka województwa lekarz, o którym mowa w art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uwzględnia okoliczności, o których mowa w § 13.

Informację o pozytywnej albo negatywnej ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego lekarz dokonujący oceny odnotowuje w zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3-6, a jego kopię przekazuje powiadamiającemu o zastosowaniu przymusu.

Kopię zawiadomienia dołącza się do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-05-28 Marlena Sierszchulska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-05-28 13:07:07 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2773 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020