do góry ^

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego


Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr V/70/19 z 25 marca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - pobierz dokument
Uchwała Nr V/70/19 z 25 marca 2019 roku - pobierz dokument

 

GEOTIFY DO POBRANIA:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+
Przestrzeń osadnicza - pobierz dokument
Walory przyrodnicze - pobierz dokument
Środowisko przyrodnicze - pobierz dokument
Kultura, turystyka i rekreacja - pobierz dokument
Rolnictwo - pobierz dokument
Komunikacja - pobierz dokument
Infrastruktura techniczna - pobierz dokument
Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo publiczne - pobierz dokument
Obszary funkcjonalne - pobierz dokument

 

Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański Obszar Metropolitalny
Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii - pobierz dokument
Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego - pobierz dokument
Rozwój efektywnego systemu komunikacyjnego - pobierz dokument
Zintegrowany system transportu zbiorowego - pobierz dokument
Obszary ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych - pobierz dokument
Obszary wyłączone z rozwoju struktur osadniczych - pobierz dokument
Rozwój efektywnych struktur osadniczych - pobierz dokument

Zbiór danych APP PZPWW – pobierz dokument
Metadane do zbioru danych APP PZPWW – pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-05-24 Agnieszka Kubiakowska – Michalak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-05-24 11:19:32 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-11-24 08:46:37 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 9753 razy
UMWW ©2024